Прості відсотки
Обмен учебными материалами


Прості відсоткиМеханізм фінансового менеджменту

– система основних елементів, які регулюють процес управління фінансами підприємства.

Фінансовий механізм

– система дій фінансових важелів, які находять свій вираз в організації, плануванні та стимулюванні фінансових ресурсів. У структуру фінансового механізму входять п'ять взаємопов'язаних елементів:

фінансові методи,

фінансові важелі,

правове забезпечення (закони, укази Президента та постанови уряду, накази та листи міністерств і відомств, статут підприємства);

нормативне забезпечення,

інформаційне забезпечення.

Фінансова діяльність

– система заходів щодо забезпечення залучення необхідного обсягу капіталу із зовнішніх джерел і своєчасного й повного виконання зобов'язань по його обслуговуванню та поверненню.

Фінансовий менеджмент

– система принципів і Методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням; розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємства та оптимізацією обороту його грошових коштів.

Фінансові ресурси

– сукупність грошових коштів, які формуються з метою фінансування операційної діяльності і розвитку підприємства.

Фінансові ресурси

– грошові кошти, що знаходяться у розпорядженні підприємства.

Компаундінг

– процес визначення майбутньої вартості грошових коштів за наявності теперішньої вартості.

Дисконтування

– процес визначення теперішньої вар тості грошових коштів, якщо відома їх майбутня вартість.

Ануїтет

– рівномірні платежі або надходження, ще здійснюються рівними частками через однакові інтервали протягом певного періоду. У випадку, коли платежі здійснюються на початку розрахункових періодів, вони мають назву пренумеранда. Якщо платежі здійснюються наприкінці розрахункових періодів, вони мають назву постнумеранда.

Прості відсотки

Проста річна ставка відсотків (1)

Майбутня вартість грошей з урахуванням нарахованих відсотків

S = P + I = P + n * iP(1 + ni), (2)

Термін збереження внеску:
- у роках, (3)

- у днях. (4)

Ставка простих відсотків по вкладу

(5)

Нинішня вартість внеску по простій ставці відсотка (дисконтування по простих відсотках):


(6)

(7)

де - дисконтування по простій ставці відсотка.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная